Loading...

O nama

/O nama
O nama 2019-11-20T12:20:46+00:00

Slovensko društvo Vida Matjan
Črna Gora

Družba Slovencev “Vida Matjan” je ustanovljeno 22.01.2010 leta. Izbrali smo ime znane Slovenke, ki je delala in utvarjala v Črni Gori. Vida Matjan je bila žena velike delovne energije , ustanovitelj prve povojne glasbene šole v Kotoru. V njej ni bila udeleženec samo kot direktorka , več tudi kot pedagog in skladatelj.

Njena zaveza za ustvaritev in vzgojo glasbe je vedno znova iziskovala nove rešitve da bi njenim učencem to postal novi dom. Ta šola je postala njeno življensko delo. Stalni delovni napori,profesionalni vzdigi,družbena priznanja, ter trajni spomini in spoštovanje učencev in okolice , so odličja,ki so krasila značaj Vide Matjan. Njena dela in ime so ostala kot odtis njenega časa v Kotoru.

Družba Slovencev “Vida Matjan ” je nestrankarsko, nevladino in neprofitabilno združenje državljanov , ki razvija, poglablja, ustvarja vzajamno zvez Slovencev in njihovih potomkov v Črni Gori. Združevanje v Družbi Slovencev, članov družini, prijateljev Slovenije je z ciljem spoznavanja kulture in ostvaritve sodelovanja z Slovenijo.

Družba ima 180 članov, ki se enkrat na teden družijo v prostorih družbe. Družba deluje v zakupljenih prostorih, ki so lastnišvo Ministrstva Odbrambe RČG. Ustanovljena so dva oddelka: kulturno-jezični in športni oddelek. Občasno se združujemo v Ambasadi Slovenije, na različnih sprejemih,velikih praznikih in pomembnimi datumi povezani z Republiko Slovenijo.